nieuws

‘Investeringen in studentenhuisvesting zullen toenemen’

Beleggingen

Volgens de recente rapportage ‘Spotlight: Student Housing The Netherlands – Summer 2016’ van internationale vastgoedadviseur Savills zal de vraag van beleggers naar studentenhuisvesting hoog blijven. Dit zal leiden tot toenemende investeringsvolumes.

Het Savills rapport geeft een aantal belangrijke factoren die het Nederlandse studentenhuisvestinglandschap de komende tijd zullen definiëren. Het leenstelsel, groei van zowel de nationale als de internationale studentenpopulatie, veranderende woonvoorkeuren van studenten, toenemend aantal studentencomplexen en huurprijzen zijn de belangrijkste thema’s. Deze thema’s zorgen voor een verschuiving in de balans tussen vraag en aanbod en dus de noodzaak van een zorgvuldige bestudering van de toekomstige vraag.”, aldus Head of Research Jeroen Jansen.

Savills geeft naast een update over de trends en ontwikkelingen in het rapport ook nog 6 thema’s mee voor beleggers die hun positie binnen de Nederlandse studentenhuisvestingmarkt wensen uit te breiden:

1.     Vanwege het leenstelsel en de verwachte (tijdelijke) lagere vraag, zullen de huren in een deel van de steden kunnen stagneren. Tegelijkertijd zijn ontwikkellocaties in de universiteitssteden steeds schaarser aan het worden; 

2.     De concurrentie in deze markt neemt toe. Nieuwe ontwikkelingen moeten zich onderscheiden door een kwalitatief product met eventueel faciliteiten op een goede locatie te realiseren.

3.     Die producten moeten vervolgens een sterke branding krijgen om hun concurrentiekracht verder te vergroten.

4.     Studentenhuisvesting is nog een relatief nieuwe markt en veel projecten zijn nog in ontwikkeling of net afgerond. Er is dus nog geen grote voorraad van studentenhuisvesting van goede kwaliteit beschikbaar om de vraag van beleggers te beantwoorden.

5.     Het aantal partijen dat ervaring heeft met het beleggen in, en het beheren en managen van studentenhuisvesting in Nederland is nog relatief beperkt. Niettemin is het van belang om te zorgen voor een goede match tussen het product en de operator.

6.     De komende jaren zal de markt vergroten en meer liquide worden. Dat zal beleggers beter inzicht geven in de exit mogelijkheden, wat op zijn beurt de markt weer aantrekkelijker zal maken.

Het onderzoeksrapport is gepresenteerd tijdens de Savills Expert Meeting Studentenhuisvesting op de Provada.

Reageer op dit artikel