nieuws

Huisartsenpensioenfonds investeert 80 miljoen in eerstelijnszorgcentra

Beleggingen

Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen (SPH) gaat 80 miljoen euro beleggen in een nieuw zorgvastgoedfonds, het NLII Apollo Zorgvastgoedfonds. Het fonds wordt vandaag gelanceerd.

Dit fonds investeert in eerstelijnszorgcentra, verpleeghuizen en beschermd wonen. Huisartsen kunnen op dit moment vaak moeilijk financiering vinden voor de oprichting van eerstelijnszorgcentra. De introductie van dit zorgvastgoedfonds voorziet in deze financieringsbehoefte. Johan Reesink, voorzitter SPH: ‘Naast een solide investering met een marktconform verwacht rendement hechten wij ook veel waarde aan de maatschappelijke bijdrage die SPH met deze investering levert.’

Het fonds is samen met de Nederlandse Investeringsinstelling (NLII) en Hartelt Fund Management (HFM) ontwikkeld. Ook PGGM is als uitvoeringsorganisatie van SPH betrokken geweest bij de totstandkoming van het fonds. Naast eerstelijnszorgcentra (30 procent) investeert het zorgvastgoedfonds ook in verpleeghuizen (40 procent) en beschermd wonen (30 procent). Het fonds investeert in nieuw zorgvastgoed maar ook in de renovatie van bestaande locaties. De beoogde omvang van het fonds bedraagt 200 miljoen euro.

Het zorgvastgoedfonds functioneert zelfstandig en onafhankelijk van SPH. SPH belegt niet rechtstreeks in het vastgoed om de onafhankelijkheid van de investeringsbeslissingen van het zorgvastgoedfonds te waarborgen en om belangenverstrengeling te voorkomen. De investering in het zorgvastgoedfonds is geheel in lijn met het beleid van SPH op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen.

NLII en HFM voeren op dit moment gesprekken met meerdere geïnteresseerde institutionele beleggers.

 

Reageer op dit artikel