nieuws

Corporatie en beleggers: sla de handen ineen

Beleggingen

Beleggers willen graag investeren in de Nederlandse vastgoedmarkt. Het ‘miljardenoverschot’ moet worden benut om meer woningen te bouwen voor jongeren en ouderen en om bestaande woningen te verduurzamen, vindt Henk Jagersma, bestuursvoorzitter van Syntrus Achmea Real Estate & Finance. ‘Woningcorporaties en beleggers kunnen een enorme impuls geven aan de Nederlandse economie.’

‘Als je een kans hebt, moet je de bal erin schieten. Anders is het geen kans meer’, zegt Henk Jagersma op zijn Cruyffiaans. Hij spreekt in voetbaltermen om zijn boodschap te verhelderen: Nederlandse en buitenlandse beleggers zijn bereid om een enorm kapitaal te investeren in de Nederlandse vastgoedmarkt. Daar moet ons land van profiteren, vindt de directievoorzitter van Syntrus Achmea Real Estate & Finance. ‘De kapitaalwolk boven Nederland moet eindelijk eens neerdalen. Straks waait hij over en hebben we er alleen schaduw van gehad.’

Opportunities zijn er genoeg. Terwijl er veel geld beschikbaar is, bestaat er tegelijkertijd een grote vraag naar geschikt vastgoed. Die behoefte is volgens Jagersma jarenlang niet zichtbaar geweest als gevolg van de economische crisis. Maar inmiddels is duidelijk dat gemeenten, beleggers en woningcorporaties onvoldoende hebben geanticipeerd op demografische ontwikkelingen. Jagersma: ‘Tot aan de crisis is de markt doorgegaan met het bouwen voor de babyboomgeneratie en hun ideaal van huisje-boompje-beestje. Terwijl de vraag van deze doelgroep stabiliseerde, groeide de bevolking in Nederland, steeg het aantal eenpersoonshuishoudens en nam de levensverwachting sneller toe dan verwacht.. Bovendien stijgt het opleidingsniveau en trekken de hoger opgeleiden naar de stad. Deze ontwikkelingen hebben met name in steden in de Randstad gezorgd voor een sterke vraag naar woningen voor alleenstaande jongeren en ouderen. Nu de woningmarkt zich enigszins herstelt, komt de ‘prop’ er ineens uit. Met irrationele taferelen als gevolg, zoals in Amsterdam waar de woningprijzen inmiddels de pan uit rijzen.’

 

Woningen verkopen

Door het tekort aan geschikt vastgoed en de stijgende prijzen vallen steeds meer inkomensgroepen buiten de boot, aldus Jagersma. ‘Werkende jongeren in de Randstad bijvoorbeeld zijn kansloos voor een woning in de stad. Is wonen in de stad in de toekomst alleen weggelegd voor de rijken? Wie van gemengde steden houdt, zoals wij allemaal in Nederland, weet dat dit geen gewenste ontwikkeling is.’

Om te profiteren van het beschikbare kapitaal stelt Jagersma een oplossing voor die ‘in essentie heel simpel is’. ‘Stel, de woningcorporaties verkopen per jaar 20.000 geliberaliseerde woningen op marktwaarde aan beleggers. Dan ontvangen zij een bedrag van 3 à 4 miljard euro. Een deel gaat op aan aflossingen, maar er blijft nog altijd zo’n 1,5 tot 2 miljard euro over. Genoeg om te investeren in de ontwikkeling van sociale huurwoningen voor werkende jongeren en ouderen in de steden. Beleggers kunnen op dit gebied met corporaties samenwerken en tegelijkertijd voor dezelfde doelgroep vrije sector huurwoningen bouwen. Zo wordt ingespeeld op de behoefte van een grote groep mensen. Bovendien is er voldoende schaalgrootte om kwalitatief hoogwaardige zorgfuncties in dezelfde gebouwen te verwerken.’

 

Energieneutrale woningen

Daarnaast blijft er volgens Jagersma voldoende kapitaal over voor het verduurzamen van het bestaande woningenaanbod. Want dat is hard nodig. Jagersma: ‘We slagen er op het gebied van duurzaamheid nog net in om Luxemburg en Malta voor te blijven. Dat is triest. Terwijl de gebouwde omgeving voor 40 procent van de CO2-uitstoot zorgt en de meeste energie verbruikt. Zou het niet fantastisch zijn om alle woningen uit de jaren zestig en zeventig zo snel mogelijk energieneutraal te maken? Dat levert een enorme milieubesparing op en maakt ons tegelijkertijd aanzienlijk minder afhankelijk van geïmporteerde energie.’

 

Sociale taak 

Het is niet aan hem, vindt Jagersma, om te dicteren hoe beleggers en woningcorporaties dit moeten organiseren. Het zou mooi zijn als zij elkaars krachten benutten. Jagersma: ‘Beleggers hebben de middelen, corporaties de kennis van de sociale doelgroepen en de lokale markt. Uiteindelijk hebben beiden een sociale taak: corporaties moeten de lagere inkomens betaalbare woningen bieden, beleggers zoals wij moeten ervoor zorgen dat de pensioenen in de toekomst gewoon uitbetaald kunnen worden. Zij opereren heel dicht bij elkaar.’

Hoe lang de kapitaalwolk nog boven Nederland hangt, is moeilijk te zeggen. Dat is afhankelijk van hoe de rentestand en de Nederlandse huizenprijzen zich ontwikkelen. Jagersma: ‘Het kan hard gaan. Als de rente stijgt of een ander land wordt aantrekkelijker, verdwijnt het geld zo naar andere delen van de wereld. Eén ding is zeker: als we niks doen, zijn de miljarden aan beleggersgeld over een paar jaar overgewaaid. Terwijl als het eenmaal in Nederlandse vastgoed is geïnvesteerd, het er jaren in blijft zitten.’

 

Over de auteur

Auke de Jong is freelance journalist

Dit artikel is gepubliceerd in Vastgoedmarkt van april 2016 

 

Henk Jagersma

Henk Jagersma (1957) is sinds 2008 directievoorzitter van Syntrus Achmea Real Estate & Finance. Eerder was hij onder meer directeur van woningcorporatie Staedion en algemeen directeur dienst Stedelijke Ontwikkeling Den Haag. Vermogensbeheerder Syntrus Achmea Real Estate & Finance heeft in opdracht van ruim 60 pensioenfondsen zo’n 16 miljard euro belegd in Nederlands vastgoed en hypotheken.

Reageer op dit artikel