nieuws

NSI mikt op flexibele kantoren

Beleggingen

Er is voor Johan Buijs waarschijnlijk geen beter moment om te vertrekken bij NSI dan nu. Toen de inmiddels 50 jaar oude bestuursvoorzitter acht jaar geleden bij het vastgoedfonds begon, verkeerde het in zwaar weer.

Afgelopen jaar heeft NSI (Nieuwe Steen Investments) voor het eerst weer winst gemaakt, 47 miljoen euro. Bovendien is Buijs net genomineerd voor de titel Vastgoedman van het Jaar, vanwege het door hem bedachte concept HNK, Het Nieuwe Kantoor, dat inspeelt op de vraag naar flexibele kantoorruimte. Buijs heeft aangegeven aan het einde van het jaar te stoppen.

Het kan nu alleen maar weer slechter, zou je denken. En dat spreekt analist Ruud van Maanen van ABN Amro ook met zoveel woorden uit in zijn recente beoordeling van NSI – al gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat Van Maanen zijn sombere voorspelling deels ophangt aan het vertrek van de bestuursvoorzitter. De algemene verwachting in de markt is dat NSI zich verder zal concentreren op kantoren, en dat ander vastgoed wordt afgestoten. Buijs lijkt daar al mee te zijn begonnen. In april 2016 verkocht NSI vrijwel al zijn bedrijfsgebouwen en een aantal grondposities in België, wat bruto ruim 48 miljoen euro opleverde. Dat geld, zo stelde Buijs, zal gebruikt worden om kansen in de Nederlandse kantorenmarkt te benutten. Het afgelopen jaar heeft NSI al enkele nieuwe kantoorgebouwen gekocht.

Nu NSI met HNK een nieuw wapen in handen heeft, omdat die HNK-panden aanzienlijk hogere huren opleveren, verwachten analisten dat het bedrijf zich uit de detailhandel zal terugtrekken. Daarbij speelt ook een rol dat internetverkoop zo sterk in opkomst dat gewone winkels daar behoorlijk vast van beginnen te ondervinden. Ook die van NSI. Al probeert het bedrijf daar met zijn speciale internet-concept Easyshopping een antwoord op te formuleren, de bezettingsgraad in de winkelportefeuille daalde het afgelopen jaar van 88,4 naar 84,4 procent. Daar komt bij dat voormalig directeur retail Alica van der Duin onlangs na vier jaar onverwacht is vertrokken naar Vastned. Er is voor haar nog geen vervanger gevonden.

NSI heeft een belegd vermogen van 1,2 miljard euro. Daarvan zat eind 2015 36 procent in winkelcentra, zoals Zuidplein in Rotterdam, Roserije in Maastricht en ’t Loon in Heerlen. De kantoren waren goed voor 59 procent van de vastgoedportefeuille. Tot de bekendste daarvan behoren kantoren aan de Rotterdamse Westblaak, de spiegelende kantoorflat Centerpoint in Amsterdam-Zuidoost, en het nieuwe HNK-gebouw bij het centraal station in Utrecht. Vorig jaar brachten alle panden van NSI een bruto huur op van bijna 114 miljoen euro. Belangrijk voor het uiteindelijke resultaat van NSI is het indirecte beleggingsresultaat, dat afgelopen jaar 13 miljoen euro bedroeg. Dat steekt behoorlijk af tegen dat van het jaar ervoor, 185 miljoen negatief. Dat de waarde van het vastgoed licht is gestegen, geeft volgens Buijs aan dat het dieptepunt van de markt is gepasseerd.

Ondanks de soms wat sombere voorspellingen van analisten, lijken beleggers het werk van Buijs te waarderen. Sinds oktober 2015 is de koers weer aan het stijgen, sterker dan de AEX-index. De aankoop van hoogwaardige kantoorpanden, waaronder het eerder genoemde Centerpoint, speelt daarbij zonder twijfel een rol. Beleggers gaan er kennelijk van uit dat NSI in die richting verder zal groeien.

 

Over de auteur

René Bogaarts is freelance journalist  

Dit artikel is gepubliceerd in Vastgoedmarkt van mei 2016 

Reageer op dit artikel