nieuws

Top vastgoedmarktbeleggers vergroot marktaandeel in 2014

Beleggingen

Uit de jaarlijks door Vastgoedmarkt vastgestelde ranglijst van de grote Nederlandse vastgoedbeleggers/assetmanagers blijkt dat de 5 grootste vastgoedbeleggers hun marktaandeel (1) hebben vergroot van 46,4 procent in 2013 naar 51,4 procent in 2014. Het marktaandeel van koploper ABP is toegenomen van 17,0 procent in 2013 naar 19,5 procent in 2014.

De omvang van de vastgoedmarkt (2) volgens de ranglijst van de grote Nederlandse vastgoedbeleggers/assetmanagers, gepubliceerd in Vastgoedmarkt van oktober 2015, is in 2014 toegenomen met 19,4 miljard euro van 210,9 miljard euro in 2013 naar 230,3 miljard euro in 2014. De top 5 van de vastgoedbeleggers/assetmanagers laat zelfs een nog grotere toename zien, en wel van 20,9 miljard euro. De toename betreft pensioengerelateerde beleggers. De koploper Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) vergroot zijn vastgoedportefeuille in 2014 met 9,1 miljard euro. Voor de nummer 2 van de ranglijst APG is dit 6,7 miljard euro. Doordat het vastgoed van APG vooral in bezit is van het ABP zit er als het ware een dubbeltelling in de toename ad 6,7 miljard euro van ABP en APG samen. De derde grote stijger in de top 5 is het pensioenfonds Zorg en Welzijn (PfZW) met een toename in 2014 van 5,4 miljard euro. Onderzoek van Vastgoedmarkt heeft aangetoond dat de toenames bij ABP en PfWZ vooral te danken zijn aan waardestijgingen. De totale toename voor deze pensioenfondsen bedraagt 15,8 miljard euro, daarvan is slechts 4,3 miljard euro het resultaat van het saldo van aan- en verkopen.

 

Koploper en top 5

De top 5 heeft zijn marktaandeel op de vastgoedmarkt vergroot van 46,4 procent in 2013 naar 51,4 procent in 2014. De samenstelling van de top 5 is veranderd door de overname van Corio door het Franse Klépierre. Corio valt daardoor weg in 2014, en het iets kleinere MN Services is opgeschoven naar de top 5.

Het marktaandeel van de koploper – vanaf 2011 is dit het ABP – is toegenomen van 17,0 procent in 2013 naar 19,5 procent in 2014. Ongeveer 0,6 procentpunt hiervan heeft te maken met het wegvallen van Corio uit de lijst.

Het bezit van de beleggers met een vastgoedportefeuille groter dan 10 miljard euro is in 2014 toegenomen met 21,3 miljard euro. Hun marktaandeel in de totale vastgoedmarkt is toegenomen van 38,9 procent in 2013 naar 44,8 procent in 2014. Daarvan heeft 1,3 procentpunt te maken met het wegvallen van Corio uit de lijst. Voor de beleggers met een vastgoedportefeuille tussen de 5 en 10 miljard euro is het bezit in 2014 afgenomen met 5,1 miljard euro, waarvan 7 miljard euro door het wegvallen van Corio. De daling van hun marktaandeel van 24,6 procent in 2013 naar 20,6 procent in 2014 komt voor 2,6 procentpunt door het wegvallen van Corio.

 

Methodiek en correcties

In dit artikel wordt de schaalvergroting gekwantificeerd aan de hand van de door Vastgoedmarkt vastgestelde ranglijst van grote Nederlandse vastgoedbeleggers/assetmanagers. De gegevens uit deze lijst maken het mogelijk onderzoek te doen naar de invloed van de grote beleggers op de vastgoedmarkt hierboven Daarvoor zijn eerst de beleggers van de ranglijst vanaf 1999 verdeeld over vier grootteklassen van de vastgoedportefeuille: minimaal 10 miljard euro, tussen de 5 en de 10 miljard euro, tussen de 1 en de 5 miljard euro, en minder dan 1 miljard euro. Vervolgens is gekeken naar de omvang van elke groep in verhouding tot de totale vastgoedportefeuille van de ranglijst. Daarbij zijn de gegevens gecorrigeerd om te zorgen voor vergelijkbare gegevens voor de gehele periode 1999-2013. Deze keer zijn geen correcties nodig.

Bij het beoordelen van de marktaandelen van de verschillende grootteklassen moet worden bedacht dat deze beïnvloed worden door het overschrijden van een grens door een belegger. Zoals door de terugval van Achmea Vastgoed onder de grens van 5 miljard euro in 2004. In 2005 brengt de fusie met Interpolis Achmea Vastgoed weer boven de grens van 5 miljard euro. In 2006 doorbreekt Corio de grens van 5 miljard euro. Het doorbreken van de grens speelt een nog grotere rol bij de beleggers met een vastgoedportefeuille groter dan 10 miljard euro. Zo doorbreken de ING Group in 2000, Zorg en Welzijn en Rodamco Europe in 2006 de grens van 10 miljard euro, en is er een terugval tot onder de grens van 10 miljard euro door Zorg en Welzijn in 2008 die in 2009 weer terugkeert. Syntrus Achmea Vastgoed valt in 2009 terug tot onder de grens van 10 miljard euro, komt in 2011 weer net boven de grens van 10 miljard euro uit om in 2012 weer terug te vallen.

 

Over de auteur 

John Gebraad is als statistisch onderzoeker werkzaam bij het CBS, sector Nationale rekeningen.

 

Noten 

1) Met marktaandeel wordt hier bedoeld het deel van het totale vastgoed dat in bezit is van de in de ranglijst opgenomen Nederlandse vastgoedbeleggers/assetmanagers.

2) Het betreft hier de vastgoedmarkt exclusief het vastgoed dat in bezit is van beleggers met een portefeuille van minder dan 250 miljoen euro. 

Reageer op dit artikel