nieuws

Toename interesse buitenlandse beleggers

Beleggingen

De interesse van internationale beleggers voor Nederlandse huurwoningen blijft onverminderd groot. Voor 2016 geven beleggers uit het buitenland aan meer dan 3 miljard euro beschikbaar te hebben voor investeringen in Nederlandse huurwoningen. Dit blijkt uit onderzoek van Capital Value.

Opvallend is een toename van de interesse in nieuwbouwontwikkelingen, mede veroorzaakt door het gebrek aan aanbod van bestaande woningportefeuilles van formaat. Voor het jaarlijkse onderzoek zijn meer dan 50 internationale investeerders die actief op zoek zijn naar Nederlandse huurwoningen ondervraagd. Hiervan komt 31 procent  uit de Verenigde Staten, 28 procent uit het Verenigd Koninkrijk en 25 procent uit Duitsland. Ongeveer de helft hiervan werkt samen met Nederlandse partners om de lokale expertise in huis te halen.

De afgelopen jaren is de rol van buitenlandse beleggers op de Nederlandse markt aanzienlijk toegenomen. Met circa 800 miljoen euro aan directe investeringen waren de internationale beleggers in 2015 verantwoordelijk voor circa 26 procent  van het totale investeringsvolume van circa 3 miljard euro. Ook werden er indirecte  investeringen gedaan voor een bedrag van circa 600 miljoen euro.

Het betreft zowel beleggers die reeds huurwoningen hebben aangekocht als nieuwe investeerders die willen toetreden tot de Nederlandse markt. Van de  internationale beleggers geeft 74 procent aan in nieuwbouwhuurwoningen te willen investeren. Dit is een opvallende stijging ten opzichte van 2015, toen dit percentage 32 procent bedroeg. De toenemende interesse  is te verklaren door het gebrek aan aanbod van bestaande portefeuilles en de nog steeds groeiende vraag naar huurwoningen in veel regio’s in Nederland.

Volgens Marijn Snijders, directeur van Capital Value, blijven buitenlandse beleggers een belangrijke rol spelen op de Nederlandse woningbeleggingsmarkt: ‘Door de toenemende interesse in de verwerving van nieuwbouw kunnen zij een belangrijke rol spelen bij het terugdringen van de tekorten op de markt. Afgelopen jaar hebben wij daar een aantal mooie voorbeelden van gezien waarbij buitenlandse beleggers complementair waren aan Nederlandse beleggers. 

Reageer op dit artikel