nieuws

Beleggingsvolume in zorgvastgoed ruim verdrievoudigd

Beleggingen

De belangstelling van nationale en internationale beleggers voor zorgvastgoed in Nederland groeit sterk. Het beleggingsvolume is sinds 2013 meer dan verdrievoudigd naar 338 miljoen euro en neemt de komende jaren naar verwachting verder toe. Dit concluderen Syntrus Achmea Real Estate & Finance en CBRE in een gezamenlijke publicatie.

Het beleggingsvolume in zorgvastgoed bedroeg in 2013 100 miljoen euro. In 2015 kwam dat volume uit op 338 miljoen. Tegelijkertijd laten de bruto-aanvangsrendementen een dalende lijn zien. De groei in het volume is volgens de onderzoekers mede gedreven door de lage rentestand en de goede perspectieven. 

De afgelopen jaren is er geïnvesteerd in uiteenlopende typen zorgvastgoed. Voor de analyse hebben de onderzoekers de segmenten geclusterd in vier categorieën: care extramuraal, care intramuraal, cure eerstelijns en cure tweedelijns. Driekwart van de beleggingen is care-gerelateerd; dit product komt het dichtst bij woonvastgoed en heeft vaak een alternatieve aanwendbaarheid. Vaak zijn meerdere typen vastgoed in een transactie betrokken. Zo worden levensloopbestendige woningen regelmatig in hetzelfde gebouw ondergebracht als intramurele zorgwoningen en zorggerelateerde diensten. In het cure-segment zijn eerstelijnsfuncties het meest populair.

De bandbreedtes van het aanvangsrendementen van de vier zorgcategorieën zijn vergelijkbaar met of hoger dan die van traditionele vastgoedcategorieën. Bij toptransacties in sterk woongerelateerd extramuraal zorgvastgoed worden de top-aanvangsrendementen van woningen benaderd. Voor intramuraal zorgvastgoed en cure-gerelateerd zorgvastgoed ligt de bandbreedte beduidend hoger dan de top-aanvangsrendementen van traditionele vastgoedsegmenten. 

Jeroen Hermus, associate director Healthcare CBRE: ‘Wij signaleren dat steeds meer nationale en internationale partijen willen investeren in deze sector. Mede door de lage rentestand en de goede perspectieven is het beleggingsvolume in Nederland in 2015 gestegen naar 338 miljoen euro. De eerste transacties van beleggers uit onder meer België, Zwitserland, de Verenigde Staten en Azië hebben reeds plaatsgevonden. Wij verwachten dat door de toenemende marktwerking in de sector het beschikbare aanbod van goede beleggingsproducten en het volume verder zullen toenemen.’

Joost de Baaij, senior researchanalyst Syntrus Achmea RE&F: ‘Zorgvastgoed is een uitstekende diversifier in de vastgoedportefeuille. De herziening van het stelsel van langdurige zorg en de transitie naar meer marktgedreven zorg hebben de ontwikkeling van moderne, toekomstbestendige zorgconcepten in de hand gewerkt. Daar komt bij dat de huurinkomsten in deze sector minder conjunctuurgevoelig zijn en dat zorgwoningen een uitstekend beleggingsalternatief zijn voor schaars beschikbare reguliere huurwoningen. Voor investeerders in zorgvastgoed geldt dat zij op de middellange termijn mooie kansen kunnen verzilveren en dat er op korte termijn een extra early-adopterpremium valt te behalen.’ 

Reageer op dit artikel